ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2566 (20 พ.ค. 66)
( จำนวน 4 รูป / ดู 19 ครั้ง )
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ครูมหาสารคาม จำกัด เข้าศึกษาดูงาน (2 พ.ค. 66)
( จำนวน 4 รูป / ดู 56 ครั้ง )
พบสมาชิกกลุ่มปากพลี (20 มี.ค. 66)
( จำนวน 4 รูป / ดู 107 ครั้ง )
พบสมาชิกกลุ่มเมือง 1 (27 ก.พ. 66)
( จำนวน 4 รูป / ดู 104 ครั้ง )