ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
15 มิ.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
สอ.ครูนครนายก จำกัด
09 มิ.ย. 66 ศึกษาดูงาน สอ.ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
สอ.ครูนครนายก จำกัด
08 มิ.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
สอ.ครูนครนายก จำกัด
08 มิ.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการเงินกู้
สอ.ครูนครนายก จำกัด
23 พ.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สอ.ครูนครนายก จำกัด
19 พ.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
สอ.ครูนครนายก จำกัด
17 พ.ค. 66 วันหยุด (วันพืชมงคล)
สอ.ครูนครนายก จำกัด
12 พ.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการเงินกู้
สอ.ครูนครนายก จำกัด
11 พ.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
สอ.ครูนครนายก จำกัด
05 พ.ค. 66 วันหยุดตามมติ ครม.
สอ.ครูนครนายก จำกัด
04 พ.ค. 66 วันหยุด (วันฉัตรมงคล)
สอ.ครูนครนายก จำกัด
01 พ.ค. 66 วันหยุด (วันแรงงาน)
สอ.ครูนครนายก จำกัด
25 เม.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สอ.ครูนครนายก จำกัด
17 เม.ย. 66 หยุดชดเชยวันสงกรานต์
สอ.ครูนครนายก จำกัด
14 เม.ย. 66 หยุดวันสงกรานต์
สอ.ครูนครนายก จำกัด
13 เม.ย. 66 หยุดวันสงกรานต์
สอ.ครูนครนายก จำกัด
12 เม.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
สอ.ครูนครนายก จำกัด
07 เม.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการเงินกู้
สอ.ครูนครนายก จำกัด
06 เม.ย. 66 วันหยุด (วันจักรี)
สอ.ครูนครนายก จำกัด
05 เม.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
สอ.ครูนครนายก จำกัด
21 มี.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สอ.ครูนครนายก จำกัด
15 มี.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
สอ.ครูนครนายก จำกัด
09 มี.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการเงินกู้
สอ.ครูนครนายก จำกัด
08 มี.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
สอ.ครูนครนายก จำกัด
23 ก.พ. 66 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สอ.ครูนครนายก จำกัด
20 ก.พ. 66 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
สอ.ครูนครนายก จำกัด
10 ก.พ. 66 ประชุมคณะกรรมการเงินกู้
สอ.ครูนครนายก จำกัด
09 ก.พ. 66 ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
สอ.ครูนครนายก จำกัด
19 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สอ.ครูนครนายก จำกัด
12 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
สอ.ครูนครนายก จำกัด
10 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการเงินกู้
สอ.ครูนครนายก จำกัด
05 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
สอ.ครูนครนายก จำกัด
18 ธ.ค. 65 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
เวลา 08.00 - 12.00 น.  ลงชื่อเข้าร่วมประชุมรับค่าอาหาร 500 บาท
โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สอ.ครูนครนายก จำกัด
08 ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สอ.ครูนครนายก จำกัด
07 ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
สอ.ครูนครนายก จำกัด
02 ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการเงินกู้
สอ.ครูนครนายก จำกัด
01 ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
สอ.ครูนครนายก จำกัด